Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisów kurier.drg.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z wyżej wymienionego serwisu internetowego.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
  PHU JU-ART ALDONA GLEŃSK-KAŁUCKA
  Władysława IV 25
  75-341 Koszalin
  E-mail: kurier@drg.pl
  telefon: +48 505 910 444

  Oznacza to, że to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub dostawy, kod pocztowy, miasto zamieszkania, numer telefonu, adres IP.
  Jeżeli wysłałeś zapytanie przez formularz kontaktowy to przetwarzamy Twój e-mail ,adres IP

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi:
  -ustawą o ochronie danych osobowych,
  - ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  - wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 6. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 7. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniachnastępujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka “cookies” punkt II].

 9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.
  a)formularz kontaktowy: w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  b)formularz zamówienie kuriera: dane są zbierane w celu wykonania usługi przesłania paczki od nadawcy do odbiorcy. Wysyłka odbywa się za pomocą jednej z wymienionych firm spedycyjnych: DPD, Geis, DHL, Inpost. Do realizacji umowy niezbędne jest udostępnienie danych osobowych firmie spedycyjnej, realizującej usługę.

 10. Informacje o tym jak będą traktowane Państwa dane osobowe przekazane do jednej z wyżej wymienionych Firm spedycyjnych znajdą państwo na ich stronach. Prosimy o zapoznanie się z ich regulaminami i politykami prywatności przed wyrażeniem zgody na wykonanie usługi.


 11. Przesyłkę może odebrać od nadawcy tylko jedna Firma spedycyjna i ją dostarczyć do odbiorcy. Dane osobowe będą udostępnione tylko do tej Firmy, która będzie realizować zlecenie transportu przesyłki.


 12. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 13. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 14. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 16. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 17. Dane będą przetwarzane do końca działania serwisu lub do momentu wycofania swojej zgody przez klienta.
  Przy żądaniu usunięcia danych z serwisu Użytkownik musi wziąć pod uwagę to, że może żądać usunięcia tylko tych informacji, których przetrzymywanie nie są wymagane przez ustawodawcę. Ustawodawca nakłada na przedsiębiorców pewne obowiązki związane z przechowywaniem informacji przez określony czas. Po tym okresie dane mogą być usunięte.


 18. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kurier@drg.pl.

 19. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na który może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 20. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis kurier.drg.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

II. Polityka cookies

 1. Cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie do użytku wewnętrznego w celu optymalizacji działań.
  Pliki cookies utrzymują sesję Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookiesInternet
  Explorer

  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone
  Blackberry
 5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

III. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.